wtorek, 17 lutego 2009

Nowa warstwa w ArcMap 9?

Jak utworzyć nową warstwę w ArcMap?


Ano nie da się :) Domyślna sytuacja jest taka, że w ArcMap otwiera się warstwy i na nich pracuje, zaś tworzenie warstw i ich konfiguracja powinna odbywać się w ArcCatalogu. Można oczywiście dostosować interfejs ArcMap w taki sposób, żeby tworzenie warstw było również w nim możliwe (jest kilka sposobów, najlepiej zajrzeć na ArcScripts, na przykład tu), ale zobaczmy jak to wykonać standardowo: