czwartek, 23 kwietnia 2009

Zmiana nazwy (typu) kolumny w tabeli (ArcGIS 9)

Chcę zmienić nazwę kolumny w tabeli warstwy, czy jest taka możliwość?

Po utworzeniu struktury tabeli atrybutów dla warstwy wektorowej poza dodawaniem i usuwaniem kolumn jej struktury nie można modyfikować, a więc tym samym nie można zmienić ani nazwy kolumny, ani jej typu. Dlaczego? Ano dlatego, żeby zapewnić spójność danych, właściwe odniesienia relacji do bazy danych/innych warstw/tabel, itp.

Procedura zmiany nazwy i typu polega zatem na utworzeniu nowej kolumny (o docelowych właściwościach), przeniesieniu do niej wartości z kolumny macierzystej i ew. usunięciu starej kolumny.

Przykład:

wtorek, 21 kwietnia 2009

niedziela, 19 kwietnia 2009

Kółko myszy w ArcMap 9

Czy można zmodyfikować działanie kółka myszy w ArcMap 9.3, tak aby przesuwało okno mapy?

Domyślnie w ArcMap, w widoku danych, kółko myszy obsługuje powiększanie i pomniejszanie mapy (skokową zmianę skali), można zmodyfikować to ustawienie w taki sposób, że działać będzie jak w edytorze tekstu, tj. będzie przesuwać mapę w kierunku wertykalnym (góra/dół).

Uruchamianie rozszerzenia w ArcGIS

Używam Spatial Analyst (mam na to licencję) ale pasek narzędzi jest nieaktywny, jak korzystać z tych narzędzi?

Zarówno Spatial Analyst, jak i 3D Analyst są rozszerzeniami, które przed użyciem należy włączyć (wówczas oprogramowanie zajmuje licencję z puli dostępnych licencji) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola:

czwartek, 16 kwietnia 2009

Definiowanie jednostek mapy w ArcMap

Dlaczego w ArcMap nie można zdefiniować skali wyświetlanych danych?

Po wczytaniu do ArcMap danych nie posiadających definicji układu odniesienia ArcMap wyświetla je w jednostkach domyślnych, a jednocześnie pole wyboru skali pozostaje nieaktywne - nie znając jednostek oprogramowanie nie jest w stanie wyliczyć aktualnie wyświetlonej skali mapy.

środa, 15 kwietnia 2009

Zestawienie symboli zawartych w ArcGIS 9

Gdzie znajdę pełną listę symboli dostępnych w ArcGIS?

Na stronie ESRI znajduje się zestaw plików pdf zawierających rozrysowane podstawowe biblioteki symboli.  Link do pliku (spakowane archiwum zip, ok. 22MB):

wtorek, 14 kwietnia 2009

Znikające obiekty na warstwach shapefile

Dlaczego podczas powiększania lub przesuwania warstwy shapefile w ArcMap elementy tej warstwy pojawiają się i znikają?

Najczęściej jest to spowodowane błędnym zapisem indeksu przestrzennego (ang. spatial index) dla tej warstwy. Najprostszą metodą naprawy sytuacji jest usunięcie indeksu przestrzennego i jego odbudowanie: