środa, 8 lipca 2009

Kalibracja w ArcMap 9 – część 3: według sytuacji

Dane rastrowe w ArcMap możemy kalibrować również w oparciu o odniesienie do istniejących i prawidłowo zorientowanych w przestrzeni danych wektorowych jak i również rastrowych. W tej części przygotowana w kroku pierwszym mapa zostanie skalibrowana do danych wektorowych.

wtorek, 7 lipca 2009

Kalibracja w ArcMap 9 – część 2: według współrzędnych

Przygotowany odpowiednio raster można skalibrować w ArcGIS za pomocą narzędzi zawartych na specjalnie do tego celu przeznaczonym pasku narzędziowym Geoodniesienie (Georeferencing).

Kalibracja w ArcMap 9 - część 1: przygotowanie rastra

Jak kalibruje się mapę topograficzną w ArcGIS? Mam mapę 1:25 000 i nie wiem jak wpisać ją na współrzędne.

Odpowiadając na powyższe pytanie postaram się opisać w kilku krokach jak skalibrować mapę topograficzną (albo jakikolwiek inny materiał rastrowy) w ArcGIS.