czwartek, 24 marca 2011

Automatyzowanie czynności w ArcGIS - Python

W poprzednich wpisach o automatyzowaniu powtarzalnych czynności w ArcGIS posługiwaliśmy się aplikacją ModelBuilder. Drugim sposobem na ułatwianie sobie pracy jest skorzystania ze skryptowania (czyli pisania  tekstowych plików o określonej składni, zawierających polecenia do wykonania oraz polecenia sterujące wykonaniem samego skryptu (instrukcje, pętle, itp)). Językiem skryptowym w ArcGIS jest Python.