piątek, 22 kwietnia 2011

Błąd w ArcToolbox: updateParameters Execution Error: Runtime error : 'ascii' codec can't decode byte 0xa0 in position 0: ordinal not in range(128)

Pytanie z GoldenLine:

Miał ktoś może problem przy buforowaniu wielopierścieniowym:
updateParameters Execution Error: Runtime error : 'ascii' codec can't decode byte 0xa0 in position 0: ordinal not in range(128)
System: Win 7, ArcMap 10.0
czytałem na http://forums.arcgis.com/threads/22586-Multiple-ring-b...
ale nie rozwiązałem u siebie tego problemu.

Odpowiedź: